Foodfunding

Full kontroll från från jord till bord

Foodfunding, Stockholms första andelsjordbruk med köttandelar.

Att bli andelsägare innebär att ni i förväg köper en eller flera andelar av bonden för att i gengäld få en del av skörden. Andelsjordbruk innebär en nära relation mellan producent och konsument. Vi gör en gemensam resa där ni följer bondens arbete med odlingen och djuren tills det blivit dags för skörd.

Bonden arbetar för att få fram de mest smakligaste och näringsrikaste livsmedel som möjligt på ett arbetssätt som sträcker sig bortom ekologiskt.

Uddens sjögård

Andelsjordbruket Foodfunding drivs på gården Uddens sjögård i norra Sthlms län.