Villkor

villkor

Köpvillkor för Stockholm Foodfunding en del av Uddens Sjögård AB

Org nr 556940-4659 Adress: Udden 2, 19792 Bro, Hemsida: www.foodfunding.se, E-mail: info@foodfunding.se, Bankgiro: 410-0004. 

Tack för att du valt Foodfunding. Tillsammans gör vi landsbygden levande igen!

Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp; de förklarar vilka rättigheter du har. Skulle du ha några som helst frågor är det bara att kontakta oss, så förklarar vi mer än gärna hur allting fungerar.

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du (”Kunden” eller ”du”) lägger en order från Foodfunding AB (”Företaget”, ”oss” eller ”vi”) via www.foodfunding.se.

Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren.

Köp av andel

När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterats och att du ingår ett köpavtal. Du har därmed köpt din valda produkt. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Att bli andelsägare innebär att du köper en eller flera andelar andelsmat genom Foodfunding och i gengäld får du en del av skörden under det året andelen gäller. Andelsjordbruk innebär en nära relation mellan producent (bonden) och er som konsument (kunden). Ni betalar för er andel i förskott och får era varor när de producerats.

Kvalitet

Våra grönsaker odlas på friland och i odlingstunnlar. Helt utan kemiska tillsatser eller konstgödsel. Vi odlar enligt permakulturens regler och principer.

Alla våra färska köttlådor är kylda och skall förvaras i kylskåp (under 8 grader) för att bevara sin höga kvalitet. De går utmärkt att frysa. Vi garanterar en obruten kylkedja från slakteriet hem till din dörr. Om varan ej uppnår önskad kvalitet ber vi dig kontakta oss på info@foodfunding.se för eventuell reklamation.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Om inte annat anges.

Frakt och leverans

Alla grönsaksandelar i form av grönsakslådor hämtas på odlingsplatsen eller på ditt närmaste utlämningsställe. Kontakta oss för att få veta vart just ditt närmaste utlämningsställe finns.

Fri hemleverans av samtliga färska köttlådor ingår till våra lokalaste andelsägare. Se vilka orter vi levererar till på vår hemsida www.foodfunding.se  är ni osäker om vi levererar till er adress maila oss på info@foodfunding.se. Vi informerar kunden genom ett mail om leveransdatum innan utkörning.

Betalning

Betalning sker via företagsswish eller mot faktura efter det att ordern är lagd via webbutiken www.foodfunding.se/webbutik.

Ångerrätt

Du som köpare har rätt till 14 dagars ångerrätt från orderdatum av ditt andelsköp via www.foodfunding.se. Ångrar du ditt köp meddelar du detta via e-post till: info@foodfunding.se.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss lämnas givetvis inte ut till tredje part.

Friskrivning

Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på Webbplatsen, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten av korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen.

Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, funktion eller ursprung för produkten stämmer.

Force Majeure

Foodfunding ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Foodfunding inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Foodfunding kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Foodfunding rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

Lagval och tvistlösning

Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land eller den delstat som vi bedriver våra affärer från, och ska icke-exklusivt bedömas av domstol där vi har vårt säte. ”Icke-exklusivt bedömas” betyder att du kan väcka ett mål mot oss inom en annan jurisdiktion, om det inom den nationella lagstiftningen finns en sådan rättighet.

Det var allt! Välkommen som andelsägare!

Dessa villkor upprättades av Stockholm Foodfunding AB